Stemmen giver andre mennesker et umiddelbart indtryk af hvem du er. Den udtrykker utroligt mange ting – og ordene der bliver sagt udgør kun en del af det samlede udtryk.
Den sikkerhed det giver at kunne udtrykke sig med lethed og klarhed vil give dig mere selvtillid og gøre dig mere afslappet og du vil fremstå med langt mere nærvær, troværdighed og gennemslagskraft.

Gennemslagskraft

Vil du gerne være bedre til at bruge dig selv og brænde igennem overfor andre mennesker? Personlig gennemslagskraft handler om at være nærværende og om at være "god til mennesker".

Stemmetræning

Stemmetræning handler om at bruge stemmen bedre og mere overbevisende. Du får kendskab til hvordan du udnytter stemmens ressourcer, og du får konkrete redskaber og effektive øvelser.

Præsentation

Træning eller kursus til dig der har brug for at stille dig op i forsamlinger og holde oplæg og præsentationer. Kurset tager udgangspunkt i dine behov og bliver tilpasset efter dine udviklingsmål.

Om Dorte

Jeg underviser og træner mennesker så de bliver gladere og bedre til at formidle, præsentere og bruge stemmen.
Fundamentet for mit arbejde er faglighed, årelang erfaring og at arbejdet bliver gjort legende og humoristisk.
I træningen er det vigtigt  at afdække hvad du selv ønsker at forbedre, finde ud af hvad du allerede er god til, og finde veje til at du kan blive endnu bedre. Fokus er på at få dit personlige udtryk frem på en måde der virker for dig. Du får flere muligheder og dermed et langt større råderum i din kommunikation.


Dorte Koch Stemme og Formidling
Vesterbrogade 166, 4. sal
1800 Frederiksberg C

+45 22 11 43 07

Hans Jørn Mikkelsen om Dorte Koch


Dorte Koch kan skabe et nærvær og et du-og-jeg rum, selv om man er i en gruppe. Hun rammer plet med sine tilbagemeldinger. De er positive og præcise og serveres på en måde, som modtager kan se nytten af og har det godt med

Hans-Jörn Mikkelsen

Områdedirektør, Nykredit

Dorte Koch workshoppen Godt brølt, Løvinde

Sammen med Mariann Bach Nielsen og Natasha Swerdloff udbyder jeg kurset Godt brølt, løvinde. Det er et kursus for kvinder der har lyst til at få et powershot til den personlige udvikling. Det er tre dage med dig og din kommunikation i fokus. Med hver vores faglighed vil vi give dig mulighed for at tanke op så du bliver endnu bedre til at kommunikere klart og overbevisende – både når du taler og skriver.

Næste kursus er den 27. til 29. maj 2019.

​Læs mere på: godtbrølt.dk


For dig som allerede arbejder med din stemme

"Find din stemme" er en stemmepædagogisk bedrift, og dens nytænkende brug af nettet bevirker en mulig interaktion mellem afsender og modtager, som tidligere stemmebrugslitteratur har savnet, og som langt hen ad vejen kan sikre at øvelserne udføres korrekt, så man opnår den vokale forbedring. Bogen anvendes allerede af de retorikstuderende på Københavns Universitet, der uddanner sig til talelærere, og som især i øvelsesafsnittene har fundet inspiration til at forny det stemmepædagogiske arbejde.

Rhetorica Scandinavica

KIG I BOGEN

Se her hvordan 

KURSER

​1:1 FORLØB

FOREDRAG & GÅ-HJEM-MØDER

​TEATER & FILM

​ACCENT & DIALEKT