Dorte Koch har mange års erfaring som underviser og som professionel stemmetræner. Hun er uddannet Voice Teacher i London og har en MA i Voksenuddannelse og H.R. fra RUC.

Dorte har i mange år undervist i tale, udtryk og stemmebrug på Statens Scenekunstskole i København og på Skuespillerskolerne ved Aarhus og Odense Teatre.

Dorte har omfattende erfaring med træning af mundtlighed i det private erhvervsliv, bl.a. for Mannaz, Nykredit, Mærsk, Landbrugsrådet, Gentofte Hospital samt træning af private klienter, ledere og topchefer.

Dorte Koch underviser både i Danmark og i udlandet, bl.a. Tyskland og Italien. Hun deltager også ofte i internationale konferencer og kurser vedrørende professionel stemmebrug.

Med sin erfaring fra teatret bruger Dorte Koch teknikker og øvelser, der er udviklet og benyttes indenfor teater og skuespiltræning. Formålet er at udvikle den enkelte deltagers evne til at skabe nærvær, være i forbindelse med sine tilhørere og få sit budskab ”ud over rampen”. At træne og bruge sine stemmemæssige og kropslige udtryk bevidst samt at kanalisere og håndtere nervøsitet.

Dorte Koch

KUNDER